Buraya Reklam Verebilirsiniz

Günlük Enerji İhtiyacı Hesaplama

Enerji İhtiyacı, İnsanın Günlük Enerji İhtiyacı Vücutta hücrenin çalışmasını sağlamak için ge­reken metabolik prosesler enerjiye ihtiyaç gösterir­ler. Bu metabolik olaylar: sodyum pompasının ça­lıştırılması, vücut ısısının sabit tutulması, faaliyet, büyümenin desteklenmesi ve benzeri işlemlerdir. Enerji ihtiyacı büyüme, gebelik, hastalık, travma gibi durumlarda artar. Örneğin ateşli bir hastalıkta sadece ateşin, her 1°C artışı için kalori ihtiyacı % 12 kadar artar.

 Alınan enerji, harcanan miktarın üzerindeyse, fazla enerji depolanır ve kişinin kilosu artar. Vücu­dun enerji tüketimi almandan fazlaysa vücut prote­inlerini yıkarak eksik enerjiyi sağlar. Fazla enerji yağ olarak depolanır. Yağ depoları vücudun hazır enerji kaynakları, proteinler ise potansiyel enerji kaynaklarıdır. Enerji sağlamak üzere protein kulla­nımı vücut için yıkıcıdır. Zira, proteinler fonksiyo­nel doku ( vücut dokusu, enzim, hormon, vb) işle­vine sahiptirler.

 Normal bir erişkinin günlük enerji ihtiyacı 25-35 kcal / kg'dır. Örneğin 70 kg'lık erişkinin ortalama 2000 kcal / gün enerjiye ihtiyacı vardır. Bazal ener­ji gereksinimini saptamak için, Harris - Benedict formülünden yararlanılır.
Bu formüle göre bazal metabolizma hızı (BMH):

 (Erkekte) 66.47 + (13.7 x vücut ağırlığı / kg) + (5 x boy/cm) - (6.76x yaş) kcal / gün (Dişide ) 665.1+ (9.56x vücut ağırlığı / kg) + (1.85 x boy)- (4.68x yaş) kcal /gün

Gerekli enerji tüketimini (GET) etkileyen ateş, stres ve diğerleri gibi faktörler dikkate alındığında gerçek enerji tüketimi aşağıdaki formül ile hesapla­nır:

 GET: Bazal metabolizma hızı x Aktivite faktörü x Hastalık faktörü x Isı faktörü

 Örneğin; mide kanseri tanısıyla yatan, boy: 170 cm, kilo: 70 kg, ateşi 38°C olan 40 yaşında erkek hastanın günlük enerji ihtiyacı şöyle hesaplanır :

 BMH = 66.47 + (13.7 x 70) + (5x 170) - (6.76 x 40) = 66.47 + 959 + 850 - 270.4 = 1605.07 kcal / gün GET = BMH (1605.07) x Yatan hasta (1.1) x Ateş (1.1) x Kanser (1.1) = 2136,34 kcal / gün

 Açlığa cevap: Açlığın ilk günlerinde, oral yol­dan gıda almayan kişiler vücut kalori ihtiyacını yağ ve proteinlerden karşılar. Bu devrede 24 saatte id­rarla 10-15 g nitrojen atılır. 1 g nitrojen = 6.25 g protein (6.25 x 4 = 25 g kas kitlesi) olduğu düşünülürse, bir günde 60-90 g kadar vücut proteinin kullanıldığı saptanır. Bu proteinlerin büyük çoğunluğu karaci­ğerde glikoneogenezis ile glikoza dönüştürülerek enerji olarak kullanılır. 100 g / gün glikoz verildi­ğinde glikoneogenezis önemli ölçüde önlenerek nit­rojen kaybı yarı yarıya azaltılır. Bu durum, protein koruyucu etki olarak bilinir ve endojen insülin ile kontrol edilir. Açlık uzarsa organizma enerji kayna­ğı olarak yağları kullanmaya başlar; idrarla günlük nitrojen atılımı 4 g'a kadar düşer. Büyük cerrahi gi­rişimler, yanıklar, travma geçiren ve sepsisde olan cerrahi hastalarda, protein koruyucu etki oluşmadı­ğından, aşırı miktarda doku proteini yıkımı gerçek­leşir. Bu kayıp 30 g/ gün nitrojen boyutuna ulaşabi­lir (Açlığın 2 katı). Bu katabolik kayıplara ek olarak kanama da varsa, eritrosit proteini ile birlikte plaz­ma proteini de kaybedilir. Eksternal fistül ve açık yara yüzeylerinden de dışarıya protein kaybı olabi­lir. Total vücut proteininin 1 / 3'i kaybedilirse yaşam mümkün olmaz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Uyarı

Bu sitedeki içerikler tanı ve tedavi amaçlı değil, tamamen bilgilenme ve sağlıklı kalma konusunda tavsiye amaçlıdır. Burdaki bilgilerin tanı ve tedavi amaçlı kullanılmasından doğacak sonuçlardan sitemiz sorumlu tutulamaz. Sağlık ile ilgili bir probleminiz olması durumunda bir doktora başvurmalısınız.